დაალაგეთ პრიორიტეტების მიხედვით  (კურსორის მეშვეობით გადაანაცვლეთ ველები)
{{item.actuality | number : 0}}%
{{$index + 1}}
რის გაუმჯობესებას ისურვებდით ქვემოთ ჩამოთვლილ მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებით?  (გთხოვთ აირჩიოთ სამი სასურველი ვარიანტი)
{{item[0].groupName}}: